Milieu

In onze moderne scharrelstallen zijn mestbandsystemen gemonteerd waarmee we dagelijks mest afvoeren naar de mestdrooginstallatie. Omdat we de kippenmest in laten drogen hoeven we veel minder tonnen mest af te zetten waardoor er minder dan de helft van het aantal vrachtwagens nodig zijn.
Door dit systeem is de ammoniak uitstoot 4.5 keer zo laag als bij een normale scharrelkippenstal. Dit is dus flinke milieuwinst die alleen economisch haalbaar is bij een groter aantal dieren.
De mest die gedroogd wordt is beter van kwaliteit, zodat deze gebruikt wordt opwekking van groene energie bij BMC(BioMassaCentrale) in Moerdijk. Droge Pluimveemest wordt hier verbrand zodat er warmte en elektriciteit (36.5 Megawatt voor 90.000 huishoudens) opgewekt kan worden en tevens herbruikbare mineralen. BMC Moerdijk is een toonaangevend voorbeeld van duurzame energieopwekking uit biomassa, en geeft de pluimveesector zekerheid voor langdurige, verantwoorde en betaalbare mestafzet.

Een aanzienlijk deel van onze stroombehoefte komt van onze 450 zonnepanelen 

Maar ook energiebesparende maatregelen, zoals LED verlichting en frequentiegeregelde ventilatie. Goed voor kostprijsverlaging en het milieu! 

sitemap       Klein Terkooyen 4 | 5531 NR Bladel (NL) | tel. 0497 381464 | fax. 0497 388938 | scharrelfarm@duisbladel.nl