Het bedrijf

De stallen 

De nieuwste stal is in 2022 gebouwd en uitgerust met een hypermodern klimaatsysteem, zodat de kippen ondanks de overdekte uitloop geen tocht ervaren en dat in de koude periodes maximaal warmte wordt teruggewonnen, waardoor een behaaglijk stalklimaat gecreƫerd wordt. In warme periodes kan de stal gekoeld worden, kippen zullen dan geen hittestress ervaren. Tevens zorgt dit klimaatsysteem, samen met de strooiselschuiven en een mestdroger dat we 80% fijnstof uitstoot kunnen reduceren.

Ook geur en ammoniak (stikstof) wordt fors gereduceerd, doordat we via warmtewisselaars mest al voordrogen in de stal en nog eens nadrogen buiten de verblijfsruimte van de dieren.

De stal is in hoge mate brandveilig en heeft onder andere een zeer lage vuurlast. De technische ruimtes zijn voor de veiligheid aparte compartimenten buiten de dierenruimte. Tevens hebben de stallen brandbeveiliging in de vorm van temperatuurbewaking en rookmelding. Onze brandveiligheid specialist zegt "deze stal kan nooit geheel afbranden vanwege de zeer lage vuurlast"

De tweede scharrelkippenstal op ons bedrijf, die sinds 2011 in gebruik is, heeft tevens een overdekte uitloop, zodat ook hier scharrelkippen met 1 ster gehouden kunnen worden en ook deze stal wordt uitgerust met een zelfde klimaatsysteem, waardoor ook hier warmteterugwinning, koeling en fijnstofreductie plaatsvindt.

Bovendien  liggen er  ongeveer 2.300 zonnepanelen op het dak, hierdoor zullen we veel meer duurzame energie produceren dan we nodig hebben en kan dit worden teruggeleverd. 

De kippen

Bij Duis Scharrelfarm houden we scharrelkippen vanaf 18 weken leeftijd tot ongeveer 100 weken leeftijd.
Van 0 tot 18 weken worden de hennetjes opgefokt op een scharrelopfokbedrijf bij derden.

Rond de 20 weken leeftijd begint de eiproductie op gang te komen.

In de legperiode legt de kip ruim 10 keer haar eigen gewicht aan eieren! Dat is topsport!

Alle omstandigheden moeten dus optimaal zijn, voeding, water, klimaat, dierwelzijn en uiteraard de verzorging.

oooo


Van kip tot consument

De kippen leggen hun eitje in een legnest, waarachter een eiertransportbandje loopt. De scharreleitjes gaan via een transportbandensysteem naar een eierinpakmachine die de eieren in eiertrays plaatst met een maximum capaciteit van 36.000 eieren per uur.
Voordat de eiertrays automatisch gestapeld worden, wordt er nog een code opgeprint voor de tracking en tracing. De stapels eieren worden gewogen door de weegcomputer en met een robot geheel automatisch op pallets geplaatst. Op een pallet kunnen 10.800 eieren gestapeld worden!

De eieren worden 2 tot 3 keer per week opgehaald zodat deze verwerkt of gesorteerd kunnen worden.
Vervolgens gaan de eieren in kleinverpakking naar de distributiecentra van de betreffende winkelketen, waarna het uiteindelijk in het winkelschap terecht komt.

De kortste weg is natuurlijk dat u het ei rechtstreeks uit de eierautomaat haalt!

i

sitemap       Klein Terkooyen 4 | 5531 NR Bladel (NL) | tel. 0497 381464 | fax. 0497 388938 | scharrelfarm@duisbladel.nl