Dierwelzijn

Het is erg belangrijk dat een kip goed in z’n kippevel zit, dit is bevorderlijk voor de gezondheid en uiteraard ook voor de eiproductie.

Per vierkante meter mogen we wettelijk 9 scharrelkippen houden, dit lijkt misschien veel, maar in de praktijk hebben de kippen bijna dubbel zoveel ruimte tot hun beschikking. 
Die 9 kippen worden berekend over het netto vloeroppervlak en de grote roosteroppervlaktes van het inventaris. 
De oppervlaktes van de legnesten en de kleine beschikbare roosters en plateau’s in het inventaris mogen hierbij niet meegerekend worden.    

Wanneer we dit “latente” oppervlak meerekenen, zitten er nog maar 7.5 tot 8 kippen per vierkante meter. (afhankelijk van het type stal/inventaris)  

Voor elke kip is ook nog eens 15cm zitstok beschikbaar, dus als alle kippen op de zitstokken zitten, zijn het vloer en het roosteroppervlak leeg! 
Wanneer we een aantal scharrelkippen die op de zitstokken zitten nog eens “wegrekenen”, komen we ergens uit rond 5 scharrelkippen per vierkante meter 

 Ruimte genoeg dus

De gewone scharrelkip leeft in stal met een opimale temperatuur, geen tocht, en met daglicht. De scharrelkippen hebben in tegenstelling tot kippen die buiten lopen, 11 keer minder kans op ziektes. (studies wijzen dit uit!) Diergezondheid is ook dierwelzijn!
V
erder worden bij gewone scharreleieren nauwelijks ooit dioxines aangetroffen, in tegenstelling bij kippen met een vrije uitloop naar buiten (dit geld ook biologisch! maar dat vindt niet iedereen logisch).

Het gewone scharrelei is dus de beste koop! Zeker als het vers is!

 

De stallen zijn zo ingericht dat de scharrelkippen zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. Dit wil zeggen :
- voldoende ruimte per kip, zowel in oppervlakte als in de hoogte
- voldoende voer- en drinkgelegenheid
- rustgelegenheid waar de kip zich kan afzonderen in de vorm van zitstokken
- voldoende legnesten waar de kip in alle rust haar ei kan leggen
- scharrelruimte waar de kip kan scharrelen en stofbaden
- voldoende daglicht en een goed klimaat
- overdekte uitloopruimte met een “beschermd buitenklimaat”
Ons bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd door diverse instanties zoals bijv. het C.P.E. (Controlebureau Pluimvee en Eieren) Het C.P.E. doet een scharrelcontole die voornamelijk huisvesting en eierafzet controleert. Onze scharrelstallen voldoen aan alle Nederlandse en Europese eisen op het gebied van scharrelhuisvesting.
sitemap       Klein Terkooyen 4 | 5531 NR Bladel (NL) | tel. 0497 381464 | fax. 0497 388938 | scharrelfarm@duisbladel.nl