Eind 2021 zijn we begonnen met een een groot project. De verouderde 2 stallen maken plaats voor 1 nieuwe hypermoderne scharrelkippenstal met 1 ster en de bestaande stal wordt gemoderniseerd naar een 1 ster scharrelkippenstal, voor dezelfde dieraantallen.

De stal die we gaan bouwen voor 1 ster scharrelkippen wordt uitgerust met een hypermodern klimaatsysteem, zodat de kippen ondanks de overdekte uitloop geen tocht ervaren en dat in de koude periodes maximaal warmte wordt teruggewonnen, waardoor een behaaglijk stalklimaat gecreƫerd wordt. In warme periodes kan de stal gekoeld worden, kippen zullen dan geen hittestress ervaren. Tevens zorgt dit klimaatsysteem, samen met de strooiselschuiven en een mestdroger dat we 80% fijnstof uitstoot kunnen reduceren.

Ook geur en ammoniak (stikstof) wordt fors gereduceerd, doordat we via warmtewisselaars mest al voordrogen in de stal en nog eens nadrogen buiten de verblijfsruimte van de dieren.
De stal is in hoge mate brandveilig en heeft onder andere een zeer lage vuurlast. De technische ruimtes zijn voor de veiligheid aparte compartimenten buiten de dierenruimte. Tevens hebben de stallen brandbeveiliging in de vorm van temperatuurbewaking en rookmelding. Onze brandveiligheid specialist zegt "deze stal kan nooit geheel afbranden vanwege de zeer lage vuurlast"
De bestaande scharrelkippenstal op ons bedrijf die sinds 2011 in gebruik is, krijgt tevens een overdekte uitloop, zodat ook hier scharrelkippen met 1 ster gehouden kunnen worden en ook deze stal wordt uitgerust met een zelfde klimaatsysteem, waardoor ook hier warmteterugwinning, koeling en fijnstofreductie plaatsvindt.
Naast de huidige zonnepanelen is de planning om ook op de nieuwe stal nog zonnepanelen te plaatsen, waarmee uitgebreid wordt tot ongeveer 3.000 zonnepanelen, hierdoor zullen we veel meer duurzame energie produceren dan we nodig hebben. De infrastructuur voor de teruglevering is al gerealiseerd.
sitemap       Klein Terkooyen 4 | 5531 NR Bladel (NL) | tel. 0497 381464 | fax. 0497 388938 | scharrelfarm@duisbladel.nl